Pretraga
Vaša korpa (0)

Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja "VALKIRA IZDAVAŠTVO" PRODAVNICE

Ugovor između "ANASTASJA STANIŠIĆ PR VALKIRA IZDAVAŠTVO" iz KRAGUJEVCA, MBR: 67187431, PIB: 113921536, Šifra delatnosti: 5811, JANKA VESELINOVIĆA 13, 34000 KRAGUJEVAC, SRBIJA, Tel: +381 61 3030-430, E-mail: info@valkiraizdavastvo.rs (u daljem tekstu "VALKIRA IZDAVAŠTVO") i posetioca ili registrovanog člana sajta (u daljem tekstu "KORISNIK"), uz potpuno prihvatanje odredbi politike privatnosti VALKIRA IZDAVAŠTVO, a pod sledećim uslovima:

Član 1.

Ugovorne strane ovim ugovorom utvrđuju međusobna prava i obaveze u vezi pružanja i korišćenja usluga "VALKIRA IZDAVAŠTVO" PRODAVNICE, na teritoriji Republike Srbije (u daljem tekstu "DRŽAVA"). Web adresa "VALKIRA IZDAVAŠTVO" PRODAVNICE na teritoriji države Srbije je www.valkiraizdavastvo.rs.

Član 2.

"VALKIRA IZDAVAŠTVO" između ostalog vrši internet prodaju, komunikaciju i oglašavanje. "KORISNIK" plaća robu u dinarima po važećoj ponudi u koju je "KORISNIK" imao uvid.

Član 3.

"VALKIRA IZDAVAŠTVO" je obavezna da omogući pristup svojim web alatima koji klijentu omogućavaju da samostalno, na jednostavan i kvalitetan način izvrši kupovinu na "VALKIRA IZDAVAŠTVO" PRODAVNICI "DRŽAVE", a u skladu sa mogućnostima i pravilnicima PRODAVNICE koji su sastavni deo ovog ugovora, u skladu sa zakonom.

Član 4.

"VALKIRA IZDAVAŠTVO" PRODAVNICA se obavezuje da u razumnom roku nakon evidentiranja dogovorenog iznosa za uplatu, "KORISNIKU" isporuči kupljenu robu.

Član 5.

"VALKIRA IZDAVAŠTVO" se obavezuje da obezbedi tehničku ispravnost i dostupnost "VALKIRA IZDAVAŠTVO" proizvoda na internetu u dogovorenom izgledu i načinu funkcionisanja, te u koliko se greške uoče, blagovremeno ih ispravi. "VALKIRA IZDAVAŠTVO" obezbeđuje tehničku podršku.

Član 6.

"VALKIRA IZDAVAŠTVO" ima prava da koristi slike i tekstualni materijal koji je dobio od KLIJENTA, u cilju reklamiranja i popularizacije sajta, preko medija (radio, TV, internet) ili štampanih materijala (vizit-kartice, katalozi, plakati, časopisi, novine, brošure itd).

Član 7.

Proizvodi koje poručite putem Interneta mogu biti isporučeni posredstvom kurirskih službi sa kojima VALKIRA IZDAVAŠTVO ostvaruje saradnju, a plaćate ih prilikom preuzimanja (gotovinom ili čekovima) ili prilikom poručivanja preko računa ili platnom karticom putem Interneta: DINA, MAESTRO, VISA, VISA ELECTRON, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS.

Prilikom prijema proizvoda koje dostavlja kurirska služba, "KORISNIK" je dužan da sa licima koja dostave proizvod, otpakuje i detaljno vizuelno pregleda isti, da bi se uverio da li postoje fizička oštećenja. Ukoliko postoje fizička oštećenja, "KORISNIK" ima pravo da odbije prijem proizvoda.

Član 8.

"KORISNIK", prilikom zaključivanja ovog ugovora stiče pravo na kupovinu, pri tom je obavezan da dostavi istinite i tačne podatke, predviđene za proces kupovine: naziv firme, adresa firme, e-mail za kontakt, telefon, mobilni i/ili fax, PIB i matični broj. "KORISNIK" snosi odgovornost za istinitost i verodostojnost informacija koje je uneo.

Član 9.

Sa potpisivanjem ovog ugovora "KORISNIK" potvrđuje da ima sve neophodne dokumente i licence predviđene zakonom. "KORISNIK" se obavezuje da će se pridržavati važećih pravnih propisa i pravila vezanih za odredbe zakona o zaštiti ličnih podataka, zakona o informisanju, zakona o autorskim pravima, zakona o elektronskom potpisu, zakona o zaštiti žigova, kao i drugih relevantnih propisa, neće koristiti usluge za svrhu koja je nezakonita, nemoralna ili nije u saglasnosti sa dobrim poslovnim običajima, javnim poretkom ili pravilima morala.

Član 10.

"KORISNIK" je dužan da drži svoje korisničko ime i lozinku u tajnosti, pre svega da bi se ograničio pristup trećim licima i da neko ne bi neovlašćeno koristio usluge. "KORISNIK" je dalje dužan da odmah informiše davaoca usluga slanjem poruke na njegovu e-mail adresu info@valkiraizdavastvo.rs o svakoj povredi svog korisničkog imena i lozinke (pre svega njegovog bespravnog korišćenja, zloupotrebe ili potencijalne zloupotrebe).

Član 11.

"KORISNIK" je odgovoran za postupke svakog lica koje koristi njegovo korisničko ime ili lozinku. Odgovoran je za bilo koje informacije koje su ostavljene na sajtu "DRŽAVE", a sa njegovog korisničkog naloga.

Član 12.

"KORISNIK" se obavezuje i saglašan je da:

  • uplatu za tekuću porudžbinu izvrši najkasnije u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana prispeća
  • u slučaju da naruši bilo koja od gore navedenih pravila, izlaže se opasnosti od kažnjavanja isključivanjem sa sajta "DRŽAVE".
  • VALKIRA IZDAVAŠTVO zadržava pravo da isključi VALKIRA IZDAVAŠTVO nalog "KORISNIKA" u slučaju povrede propisa ili uslova VALKIRA IZDAVAŠTVO PRODAVNICE.

Integritet sistema. "KORISNIK" se obavezuje i saglasan je sa tim da:

  • neće ni na koji način, u vezi sa korišćenjem usluga, koristiti ili distribuirati fajlove koji sadrže viruse, oštećene fajlove ili bilo kakav sličan softver ili programe koji bi mogli oštetiti rad računarskog sistema davaoca usluge ili bilo kojeg trećeg lica;
  • neće se uplitati ili na bilo koji način ugroziti mreže koje ga povezuju sa uslugama;
  • neće koristiti nikakve uređaje, softver ili programe, ili uz pomoć drugih sredstava neće da proba da se upliće i poremeti redovni rad sajta, usluge i/ili bilo kakve transakcije, koju ovaj sajt nudi;
  • neće uraditi ništa što bi prouzrokovalo bezrazložno ili neprimereno veliki teret sistemu davaoca usluge.

Klijent se obavezuje i saglasan je sa tim da:

  • prilikom korišćenja usluga koristi samo sredstva tehničkog pristupa i kretanja po sajtu i u sistemu VALKIRA IZDAVAŠTVO koje mu omogućava davalac usluge, ili koje je patentirala kompanija davaoca usluge;
  • u bilo kom slučaju neće koristiti nikakvo automatizovano sredstvo (npr. agenti, roboti, skripte ili spideri).
Član 13.

Plaćanje proizvoda "VALKIRA IZDAVAŠTVO" PRODAVNICE se vrše preko bankovnog računa firme VALKIRA IZDAVAŠTVO.

Član 14.

Ovaj ugovor stupa na snagu njegovim prihvatanjem prilikom registracije na "VALKIRA IZDAVAŠTVO" PRODAVNICU. Pravo izmene ovog ugovora u celini ili pojedinih njegovih delova zadržava "VALKIRA IZDAVAŠTVO". Svi mogući nesporazumi, za vreme važenja ovog Ugovora, strane će rešavati uzajamnom saglasnošću, a ukoliko to nije moguće nadležan je sud.

Član 15.

Ugovor su ugovorne strane pročitale i u svemu ga prihvataju kao svoju slobodno izraženu volju.

Rok isporuke

Nakon potvrde, Vaša porudžbina ulazi u status obrade u kojoj se utvrđuje da li je traženi artikal dostupan. Nakon obrade porudžbine, na Vašu e-mail adresu stići će obaveštenje o statusu porudžbine. Period obrade porudžbine je najčešće 2-3 radna dana. Za sve porudžbine kreirane petkom i vikendom, isporuku možete da očekujete u roku od 5 dana. Ukoliko vaša porudžbina sadrži više od jednog artikla, može se desiti da vam celokupna porudžbina stigne u više pošiljki, sa par dana razmaka.

VALKIRA IZDAVAŠTVO zadržava pravo da odustane od isporuke robe po porudžbenici iz tehničkih razloga.
Reklamacija preuzetih proizvoda

Zakonski rok za reklamaciju na preuzete proizvode je 15 (petnaest) dana od dana preuzimanja robe. U slučaju reklamacije možete nam se obratiti putem

online formulara
ili pozivom na broj +381 61 3030-430.

U slučaju dodatnih pitanja možete nam se obratiti putem

online formulara
ili pozivom na broj +381 61 3030-430.